Regulamin turniejów Monta Beach Mixty 2017

   Regulamin turniejów Monta Beach Mixty 2017

 1. Organizator i miejsce turnieju
 2. Data i czas
 3. Zgłoszenia
 4. Uczestnictwo w turnieju
 5. Zasady rozgrywek
 6. Nagrody
 7. Zasady składania protestów, odwołań i zażaleń
 8. Postanowienia końcowe
 1. Organizator turnieju

Organizatorem turniejów jest Pasbud Roman Roszkowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kwatery Głównej 46b m 40, 04-294 Warszawa. Turniej rozgrywany będzie w Monta Beach Volley Club w Warszawie (00-468) przy ul. Zaruskiego 12.

 1. Data i czas:
  1. 20.05.2017
  2. 9:00-9:30 rejestracja zgłoszonych par
  3. 9:30 losowanie
  4. 10:00 start turnieju
 1.  Zgłoszenia
 1. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie organizatora pod adresem http://www.montaclub.com.pl.
 2. W formularzu należy podać: imiona i nazwiska osób biorących udział w turnieju oraz dane kontaktowe: adres e-mail i numer telefonu.
 3. Liczba miejsc w turnieju jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Wpisowe do każdego turnieju jest bezpłatne.
 1. Uczestnictwo
 1. Uczestnictwo w turnieju ma charakter dobrowolny, każdy biorący w nim udział czyni to na własna odpowiedzialność.
 2. Zaleca się, by zawodnicy biorący udział w rozgrywkach poddali się badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia.
 3. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna, że zawodnik nie ma przeciwskazan zdrowotnych i bierze udział na wlasne ryzko.
 4. Organizator zaleca aby zawodnicy biorący udział w turnieju wykupili ubezpieczenie NNW.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów.
 6. Wykluczony jest udział zawodników kontuzjowanych oraz pod wpływem środków odurzających.
 7. Drużyna i jej zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez jej zawodników, kibiców, osoby towarzyszące podczas turnieju.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania rozgrywek.
 9. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie. Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych , dostarczona do organizatorów przed pierwszym turniejem, w którym dana osoba startuje.
 10. W turnieju nie mogą brać udział zawodniczki/ zawodnicy kadry narodowej siatkówki plażowej.
 11. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku uczestnika w fotorelacji i nagraniach filmowych oraz dźwiękowych z imprezy. Niniejsza zgoda obejmuje prawo wykorzystania i udostępniania przez Organizatora w sposób komercyjny fotografii, filmów, nagrań dźwiękowych z wizerunkiem Uczestnika do celów marketingowych, w szczególności poprzez umieszczenie zdjęć i nagrań na stronie organizatora: www.montaclub.com.pl, mediach społecznościowych https://www.facebook.com/MontaBeachVolleyClub/, jak również ich publiczne udostępnienie i odtwarzanie na materialnych nośnikach znajdujących się w obiekcie.
 12. Uczestnicy imprezy w każdym czasie mają prawo odwołać w formie pisemnej zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez Organizatora.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo rozpowszechniania zdjęć, na których widnieją Uczestnicy imprezy bez ich zgody, jeżeli ich wizerunek stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza co jest zgodne z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 90, poz. 631).
 14. Zawodnik może grać w barwach tylko jednej drużyny.
 15. Drużyna, która spóźni się więcej niż 10 minut zostaje przegrana bez możliwości gry (walkower).
 1. Nagrody

Zawodnicy i zawodniczki drużyn, którzy zajmą miejsca I-III w turnieju otrzymają :

 • I miejsce vouchery o wartości 100 zł + zestawy piwne San Miguel
 • II miejsce vouchery o wartości 60 zł + zestawy piwne San Miguel
 • III miejsce vouchery w wartości 40 zł + zestawy piwne San Miguel
 1. Zasady składania protestów, odwołań i zażaleń
 1. W trakcie meczu zawodnikowi (zawodniczce) przysługuje prawo do protestu zgodnie z Przepisami Gry.
 2. Zgłoszenie protestu jest inicjowana tylko i wyłącznie przez kapitana zgłaszającego formalnie w wyraźny, jednoznaczny sposób swoją chęć protestu w trakcie meczu przeciwko otrzymanemu wyjaśnieniu zastosowania lub interpretacji przepisów gry.
 3. Protest musi być zgłoszony organizatorowi  wyłącznie przez kapitana.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Organizator ma prawo do zmiany terminu bądź odwołania go na conajmnije 24 godziny  przed w przypadku złych warynków meteorologicznych.
 2. Informacje o zmianach będa dostępne na stronie www.montaclub.com.pl oraz na profilu facebook https://www.facebook.com/MontaBeachVolleyClub/ oraz wysłane na wsakazane w formularzach zgłoszeniowych adresy e-mail.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu lub liczby rozgrywanych  turniejów z przyczyn od niego niezależnych.
 4. Złe warunki meteorologiczne rozumiane są gdy temperatura powietrza jest mniejsza niż 14 stopni celciujsza bądź intensywnych opadów uniemożliwiającego rozegranie turnieju bądź jego kontunuacja.
 5. Przerwanie turnieju ( z powodu złych warunków meteorologicznych).
 1. W szczególnych przypadkach system rozgrywania turnieju może być zmieniony i ustalony przez organizatora zawodów w porozumieniu z zawodnikami.
 2. W przypadku konieczności przerwania turnieju postępuje się następująco:
  1. Sporządza się Klasyfikację Końcową Turnieju na podstawie wyników meczów zakończonych do momentu przerwania turnieju,
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia wyników, zdjęć, imion i nazwisk uczestników na stronie internetowej https://www.facebook.com/MontaBeachVolleyClub/.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie.
  4. W sprawach spornych lub nie objętych regulaminem decyduje obecny na turnieju Przedstawiciel organizatora.
  5. Regulamin jest wyłączną własnością Organizatora. Jakiekolwiek wykorzystywanie go bez zgody właściciela jest zabronione.