Regulamin turnieju WARSAW BEACH VOLLEYBALL WINTER CUP

I. Organizator i miejsce turnieju

II. Data turnieju

III. Zgłoszenia

IV. Uczestnictwo w turnieju

V. Zasady rozgrywek

VI. Nagrody

VII. Zasady składania protestów, odwołań i zażaleń

VIII. Postanowienia końcowe

 

I. Organizator i miejsce turnieju

 1. Organizatorem turnieju jest Warszawskie Stowarzyszenie Sportów Plażowych Monta Beach Volley Club, z siedzibą w Warszawie przy ul. M. Zaruskiego 12 m 40, 00-468 oraz m.st Warszawa.
 2. Turniej rozgrany zostanie w Monta Beach Volleyball Club w Warszawie (00-468) przy ul. Zaruskiego 12.

II. Data turnieju: 

 • 08.03.2020 turniej damski open
 • 15.03.2020 turniej męski open

III. Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie organizatora pod adresem https://www.montaclub.com.pl.
 2. W formularzu należy podać: imiona i nazwiska osób biorących udział w turnieju oraz dane kontaktowe: adres e-mail i numer telefonu.
 3. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są do każdego piątku do godziny 23:59, poprzez formularz dostępny na stronie.
 4. Z uwagi na duże zainteresowaniem turniejem, pary, które zgłoszą się na turniej i nie będą mogły dotrzeć z przyczyn losowych, proszone są o jak najszybszy kontakt z organizatorem w celu odwołania swojego zgłoszenia.
 5. Liczba miejsc w turnieju jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Udział w turnieju jest bezpłatny.
 7. Zasady obowiązującego regulaminu uczestnicy potwierdzają podczas wysłania zgłoszenia zaznaczając check box “Zapoznałem się i akceptuję regulamin rozgrywek Regulamin turnieju Warsaw Beach Volleyball Winter Cup.

IV. Uczestnictwo w turnieju

 1. Uczestnictwo w turnieju ma charakter dobrowolny, każdy biorący w nim udział czyni to na własna odpowiedzialność.
 2. Zaleca się, by zawodnicy biorący udział w rozgrywkach poddali się badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia.
 3. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna, że zawodnik nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i bierze udział na własne ryzyko.
 4. Organizator zaleca aby zawodnicy biorący udział w turnieju wykupili ubezpieczenie NNW.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów.
 6. Wykluczony jest udział zawodników kontuzjowanych oraz pod wpływem środków odurzających.
 7. Drużyna i jej zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez jej zawodników, kibiców, osoby towarzyszące podczas turnieju.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania rozgrywek.
 9. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie. Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych , dostarczona do organizatorów przed pierwszym turniejem, w którym dana osoba startuje.
 10. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku uczestnika w fotorelacji i nagraniach filmowych oraz dźwiękowych z imprezy. Niniejsza zgoda obejmuje prawo wykorzystania i udostępniania przez Organizatora w sposób komercyjny fotografii, filmów, nagrań dźwiękowych z wizerunkiem Uczestnika do celów marketingowych, w szczególności poprzez umieszczenie zdjęć i nagrań na stronie organizatora i kanałach social media: www.montaclub.com.pl, https://www.facebook.com/MontaBeachVolleyClub/, https://www.instagram.com/montaclub/ jak również ich publiczne udostępnienie i odtwarzanie na materialnych nośnikach znajdujących się w obiekcie.
 11. Uczestnicy imprezy w każdym czasie mają prawo odwołać w formie pisemnej zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez Organizatora. 
 12. Organizator zastrzega sobie prawo rozpowszechniania zdjęć, na których widnieją Uczestnicy imprezy bez ich zgody, jeżeli ich wizerunek stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza co jest zgodne z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 90, poz. 631).
 13. Zawodnik może grać w barwach tylko jednej drużyny.
 14. Drużyna, która spóźni się więcej niż 10 minut zostaje przegrana bez możliwości gry (walkower).

V. Zasady rozgrywek

 1. Mecze rozgrywane będą zgodnie z aktualną wersją "Oficjalnych Przepisów Gry w Siatkówkę Plażową PZPS".
 2. Siatka męska zawieszona jest na wysokość 242 cm.
 3. Siatka damska zawieszona jest na wysokość 224 cm.
 4. Minimalna liczba par uczestniczących w turnieju wynosi 16.
 5. Maksymalna liczba par uczestniczących w turnieju wynosi 24.
 6. System rozgrywek: Brazylijski do dwóch przegranych meczy (Dwa sety do 15 pkt z przewagą dwóch punktów). Tie break (do 15 pkt z przewagą dwóch punktów).
 7. Każda drużyna ma prawo do wzięcia jednego czasu w secie.

VI. Nagrody

 1. Zawodnicy i zawodniczki drużyn, którzy zajmą miejsca I-III w poszczególnych turniejach otrzymają puchary, medale oraz nagrody rzeczowe od sponsorów.

VII. Zasady składania protestów, odwołań i zażaleń

 1. W trakcie meczu zawodnikowi przysługuje prawo do protestu zgodnie z Przepisami Gry.
 2. Zgłoszenie protestu jest inicjowana tylko i wyłącznie przez kapitana zgłaszającego formalnie w wyraźny, jednoznaczny sposób swoją chęć protestu w trakcie meczu przeciwko otrzymanemu wyjaśnieniu zastosowania lub interpretacji przepisów gry.
 3. Protest musi być zgłoszony organizatorowi wyłącznie przez kapitana.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator ma prawo do zmiany terminu bądź odwołania go na co najmniej 24 godziny przed w przypadku zdarzeń losowych.
 2. Informacje o zmianach będą dostępne na stronie www.montaclub.com.pl oraz na profilu facebook https://www.facebook.com/MontaBeachVolleyClub/
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia wyników, zdjęć, imion i nazwisk uczestników na stronie internetowej www.montaclub.com.pl oraz na profilach https://www.facebook.com/MontaBeachVolleyClub/, https://www.instagram.com/montaclub/.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie.
 5. W sprawach spornych lub nie objętych regulaminem decyduje obecny na turnieju Przedstawiciel organizatora.
 6. Na terenie Monta Beach Volleyball Club obowiązuje zakaz bezwzględnego wnoszenia własnego jedzenia oraz picia.
 7. Regulamin jest wyłączną własnością Organizatora. Jakiekolwiek wykorzystywanie go bez zgody właściciela jest zabronione.

 

Monta Beach Volley Club

ul. M. Zaruskiego 12
00-468 Warszawa

 
(+48) 510 270 501
 
boiska@montaclub.com.pl
 
JESTEŚMY OTWARCI:
pn. - czw.: 9:00 - 22:00
pt. - ndz.: 9:00 - 23:00
 
ZNAJDŹ NAS: